Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Danışanın kendisini daha fazla tanıyarak kişisel gelişimini ve başetmekte zorlandığı sorunların tüm yönleriyle incelenerek giderilmesini hedefleyen profesyonel bir yardım sürecidir. Bireyler, gündelik yaşamları içerisinde zaman zaman bazı problemler veya zorluklarla karşılaşabilmektedirler. İçlerinden bazıları karşılaştıkları bu problem ve zorlukları sahip oldukları kaynaklarını, başa çıkma stratejilerini, çözüm becerilerini, deneyimlerini kullanarak aşabiliyorken, bazıları ise bu durumlar karşısında çözümsüz kalabilmektedir. İşte bu çözümsüzlük ve tıkanmışlığın gölgesinde kişiler üzüntü, kaygı ve öfke gibi duygularıyla baş etmede sorun yaşayabilmektedirler.

Bu doğrultuda sorun yaşayan bireyler, bu dönemlerini aşmak, düşünce-duygu-davranışları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, farklı davranma cesareti kazanmak ve bireysel kaynaklarına yeni baş etme stratejileri eklemek için psikolojik danışmanlık hizmetine başvurmaktadır.

Terapist ile danışan arasındaki ilişki tamamen profesyonel bir yardım ilişkisidir. Danışanla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması esastır.

Terapist, karşılaştığı sorunun kendi uzmanlık alanı dışında kaldığına inanırsa, danışanı uygun gördüğü başka bir uzmana yönlendirebilir.

Yetişkinlerin duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik aşağıdaki konularda psikolojik destek hizmeti verilmektedir.

 • Kaygı Sorunları
 • Sosyal Kaygı
 • Sağlık Kaygısı
 • Panik Atak
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrolü
 • Stresle Başa Çıkma
 • Kayıp ve Yas Süreci
 • Kişiler Arası İletişim Sorunları