Psikodrama Grupları

Psikodrama Grupları

Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir.

Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar.

Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar.

Merkezimizde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik psikodrama grubu çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda kurumlarda da belli gruplar oluşturulabilmektedir.

  • Çocuk - Genç - Yetişkin Psikodrama Grupları