Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik; fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. 10-19 yaşlarını kapsayan bu dönemde hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler görülür. Bu hızlı değişimler birçok uyum sorununu da beraberinde getirebilir. Bu sorunlar bazen aile içindeki dinamikleri de olumsuz etkileyerek aile içi yoğun çatışmalara sebep olabilir. Ergenlik döneminde yürütülen danışmanlık desteği aile olarak bu süreci sağlıklı şekilde atlatmak üzerine kurulmuştur. Ergen danışmanlığı ile bir yandan ergenlik dönemindeki bireyin yetişkin olma yolunda bu yoğun dalgalanmalar yaşanan süreçte desteklenmesi, yaşadığı psikolojik sıkıntıların ve uyum sorunlarının giderilmesi bir yandan da ebeveynlerin ergenlik dönemi hakkında bilinçlendirilmesi, ergenlik dönemindeki çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler yürütebilmesi hedeflenmektedir.

Ergen danışmanlığı çalışma alanları;

 • Davranış Problemleri
 • Travmatik Yaşantılar
 • Özgüven Sorunları
 • Sosyal Kaygı
 • Akademik Sorunlar
 • Sınav Kaygısı
 • Yoğun Duygusal Dalgalanmalar
 • Takıntılar, OKB
 • Depresyon
 • Öfke Kontrol sorunları
 • Dikkat Problemleri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Cinsel Sağlık, Cinsel Kimlik
 • Yeme Problemleri
 • Akran İlişkileri
 • Aile İçi Çatışmalar