EMDR

EMDR

EMDR (EYE MOVEMENT DESENSİTİZATİON AND REPROCESSİNG) - GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME

EMDR; fizyolojik temelli, bütüncül bir terapi yöntemidir. 1987 tarihinde Francine Shapiro tarafından travma terapisi olarak geliştirilmiştir.

EMDR terapisinin temelini oluşturan Adaptif Bilgi İşleme modeline göre sinir sistemimiz tüm yaşantılarımızı işler ve işlevsel hale getirir. Her yaşantı içeriğinde bulunan duygu, düşünce, beden duyumu, görüntü, ses, koku ile birlikte işlenir ve ilgili anı ağlarına bağlanarak bütünlük sağlanır. Böylece deneyimlerden öğrenme gerçekleşir. Bu, sağlıklı çalışan bir sinir sisteminin izlediği yoldur. Ancak kişi için travmatik yaşantılar söz konusu olduğunda bu sistemde bozulmalar görülmektedir. Kişi için travmatik olan yaşantılar işlevsel olacak şekilde işlenemez ve anı ağlarına bağlanamaz yani deneyimden akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Anı tüm bileşenleriyle olduğu şekilde depolanarak bu dünya ve kendimizle ilgili olumsuz çıkarımlar yapmamıza neden olur. Böylece ne kadar geçmişte kalırsa kalsın travmatik yaşantılar şu andaki düşünce, duygu, davranış ve bedenimizi olumsuz etkilemeye devam eder.

EMDR terapisine göre psikolojik rahatsızlıkların, kişinin kendisine ve çevreye dair olumsuz düşüncelerinin, olumsuz duygusal tepkilerin ve rahatsız edici bedensel tepkilerin altında işlenmemiş travmatik yaşantılar vardır ve şimdiki zamanda herhangi bir şeyle tetiklenerek kişiye rahatsızlık vermeye devam etmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenmemiş anılar arasında yer alabilir.

EMDR ile olumsuz yaşantılar, ne kadar geçmişte de olsa, terapinin güvenli alanına yeniden tüm parçalarıyla getirilir ve bu sefer beynin sağlıklı şekilde işlemlemesi sağlanır. Bu sayede travmatik yaşantı işlevsel hale getirilerek anı ağlarına bağlanır ve olumsuz yaşantının şimdiye ve geleceğe olan etkileri farklılaşır. Bu işlem çift yönlü uyarım verilerek sinir sisteminin kendi kendini iyileştirme potansiyeli kullanılarak sağlanır. Çift yönlü uyarım göz hareketleri ya da çift yönlü dokunuş veya ses verilerek uygulanır.

EMDR terapi sürecinde bir yandan kişiyi güçlü kılan kaynaklar da benzer bir süreç ile sağlamlaştırılır. Bu sayede travmatik yaşantılardan özgürleşmiş ve baş etme mekanizmaları güçlenmiş zihin, denge halini bulur ve kişinin rahatsızlık duyduğu zihinsel, duygusal, davranışsal, bedensel, ilişkisel sorunlar çözümlenir.