Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim Danışmanlığı

 

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren çocukların/bireylerin özel eğitime ihtiyacı vardır.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için alanında uzman eğitmenler tarafından bireyin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan programlar ile eğitim sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi ve daha hızlı sonuçlar alınması sağlanmaktadır.

Bu amaçla merkezimizde; özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine yönelik aile danışmanlığı, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik bireysel eğitim danışmanlığı, kaynaştırma programına dâhil olan çocuklara ve eğitimcilerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HANGİ ALANLARDA VERİLMEKTEDİR?

OTİZM

Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, İsmini söylediğinizde bakmıyorsa, Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntem oldukça önem taşımaktadır.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Kişinin zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.

  • Okuma Bozukluğu (Disleksi)
  • Yazma Bozukluğu (Disgrafi)
  • Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)
  • Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün Belirtileri Nedir?

İşitsel ve görsel algılama, tanıma, hatırlama, sıralama becerilerinde zayıftır. Dalgındır, sakarlıkları vardır. Aşırı hareketli olabilir. Dikkatini toplamak ve sürdürmekte zorlanır. Sınırlı bir sözcük dağarcığına sahiptir. Okumayı öğrenirken zorluk yaşar. Okuması akıcı değildir. Okuduğunu anlamakta ve ifade etmekte zorlanır. El yazısı okunaksızdır. Yazılı anlatımda cümleleri kısa, bozuk ve oldukça basittir. Matematik ifadelerini işleme dönüştürmekte zorlanır. Problemdeki işlemlerin hangi sırada yapılacağına karar veremez.

 

GELİŞİMSEL TARAMA/TAKİP

Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için uygun testlerin değerlendirilmesidir.

DOWN SENDROMU

Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Özbakım, fiziksel, sosyal, bilişsel ve dil alanlarında destek eğitime ihtiyaç duyarlar.

 

MERKEZİMİZDE  HANGİ TESTLER UYGULANMAKTADIR ?

  • PORTAGE GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
  • PEP-R
  • TEACCH PROGRAMI
  • PREP